MLA

Nakamura, Kichiemon, et al. Yabu No Naka No Kuroneko. [Widescreen format, English-subtitled version]. [New York]: Criterion Collection, 2011.

APA

Nakamura, K., Otowa, N., Satō, K., Tōra, R., Taichi, K., Tonoyama, T., Kanze, H., Esumi, E., Ōki, S., Kaji, K., Shindō, K., Horiba, N., Noto, S., & Kuwahara, K. (2011). Yabu no naka no kuroneko. [Widescreen format, English-subtitled version]. [New York]: Criterion Collection.

Chicago

Nakamura, Kichiemon, Nobuko Otowa, Kei Satō, Rokko Tōra, Kiwako Taichi, Taiji Tonoyama, Hideo Kanze, et al. Yabu No Naka No Kuroneko. [Widescreen format, English-subtitled version]. [New York]: Criterion Collection, 2011.